Samfund

4.211 unge fik i nat afslag til studieplads på CBS

Rektor på CBS, Inger Askehave: Vi modtager mange flere ansøgninger, end vi har pladser til. Det betyder desværre, at vi har været nødt til at give afslag til mange kvalificerede ansøgere. Foto: Bjarke MacCarthy

7.392 unge har i år søgt ind på CBS, men kun 3.181 nye bachelorstuderende tilbydes en studieplads. Det giver igen i år rift om pladserne på mange af uddannelserne.

Copenhagen Business School kunne natten til torsdag udsende mails om tilbud om optag til 3.181 ansøgere. De kommende bachelorstuderende kan se frem til at begynde et nyt kapitel i deres liv på campus på Frederiksberg, når introforløbene begynder i sidste halvdel af august.

– Et kæmpestort velkommen til vores nye studerende. Det er glædeligt at se, at så mange dygtige, unge mennesker ønsker at læse på Copenhagen Business School. Vores dimittender er i høj kurs i erhvervslivet med deres kombination af høj faglighed og blik for de store udfordringer, som både virksomheder og samfund står overfor, siger konstitueret rektor Inger Askehave.

Læring er livslang

I alt 7.392 ambitiøse ansøgere har søgt ind på én af de 18 CBS-bacheloruddannelser. Der er i år plads til 3.181 studerende. Det betyder, at der er rift om pladserne, og mange ansøgere har fået afslag. De mest populære uddannelser – altså de uddannelser med den højeste adgangskvotient for optag via kvote 1 – er: International Business (11,5), International Business and Politics (11,1), Business Administration and Sociology (10,3), HA i projektledelse (10,3) og Business Administration and Digital Management (10,1).

– CBS modtager mange flere ansøgninger, end vi har pladser til. Det betyder desværre, at vi har været nødt til at give afslag til mange kvalificerede ansøgere. Vi håber, at man prøver igen eller finder en god studieplads et andet sted. Læring er livslang, og selvom det måske kan føles sådan, så er den videregående uddannelse, man begynder med, ikke afgørende for spændende jobmuligheder i fremtiden, siger konstitueret rektor Inger Askehave.

Mangfoldighed i studiemiljøet

CBS tilstræber diversitet blandt studerende. Der er derfor igen i år et relativt højt antal tilbud om optag via kvote 2, hvor studerende ikke kun søger ind på karaktergennemsnit. I alt er 898 ansøgere tilbudt plads gennem kvote 2, det svarer til cirka 3 ud af 10 nye studerende. Kvote 2 lægger vægt på andre kvalifikationer end karakterer, herunder hvad ansøgere har lavet efter studentereksamen og deres motivation.

23 procent af de nye bachelorstuderende har en international uddannelsesbaggrund, og heraf er hver fjerde optaget på en dansksproget uddannelse. Blandt de 77 procent med en dansk uddannelsesbaggrund er hver femte optaget på en engelsksproget uddannelse. Der er altså en tendens til, at også danske studerende søger de engelsksprogede CBS-uddannelser. Fordelingen af studerende med dansk og international baggrund er samlet set cirka 50/50. De nye bachelorstuderende er fordelt med 47 procent kvinder og 53 procent mænd – statistisk set gennemfører flere kvinder end mænd kandidatuddannelsen.

Kommentarer