Erhverv

Danskerne: Efteruddannelse er vigtigt for jobsikkerhed

Foto: Ursula Bach/PensionDanmark.

Rundspørge viser, at seks ud af ti danskere finder efteruddannelse vigtigt for at fastholde et job frem til pensionsalderen.

Hvis jeg skal forblive i job, indtil jeg selv ønsker at gå på pension, skal jeg holde mine kvalifikationer ved lige med efteruddannelse. Det er en udbredt erkendelse blandt danskere i den arbejdsdygtige alder, viser en rundspørge, som Epinion har foretaget for PensionDanmark.

Blandt 708 respondenter, for hvem efteruddannelse kan være relevant, svarer 61,4%, at efteruddannelse er enten vigtigt, meget vigtigt eller helt afgørende for, at de kan fastholde et job frem til pensionsalderen. Samtidig vurderer mere end hver fjerde, at de ikke vil kunne fastfolde deres nuværende job frem til pensionsalderen.

”Det er en vigtig erkendelse, at det er nødvendigt at udvikle og vedligeholde sine kompetencer gennem hele arbejdslivet. Og ved at deltage i efteruddannelse kan man følge med udviklingen på sit fagområde, tilegne sig nye kompetencer og dermed udvide sine job- og karrieremuligheder,” forklarer Jakob Overgaard Jørgensen, uddannelseschef i PensionDanmark.

Til trods for den udbredte erkendelse af vigtigheden, er det kun hver femte af de adspurgte, der har været på efteruddannelse inden for det seneste år. Og det til trods for, at 88 procent af de adspurgte kan pege på en eller flere konkrete gevinster, de selv ville kunne opnå gennem efteruddannelse.

Mere end hver anden fremhæver bedre mulighed for jobskifte eller forfremmelse, mens flere end fire ud af ti peger på øget jobsikkerhed, større arbejdsglæde og højere løn.

”Vi ser gerne, at endnu flere kommer afsted på efteruddannelse, for danskerne har helt ret i deres vurdering af udbyttet. Der er dokumenteret en lang række gavnlige effekter både for medarbejder, virksomhed og samfund, og selvom man i nogle brancher har haft meget travlt det seneste år, så er det vigtigt, at kompetenceudviklingen sker løbende,” påpeger Jakob Overgaard Jørgensen.

PensionDanmark administrerer 20 overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfonde, som støtter efteruddannelse. Fondene omfatter knap 14.000 virksomheder med 232.800 lønmodtagere, hvoraf størstedelen enten er faglærte eller ufaglærte. Og for disse grupper er efteruddannelse særligt vigtigt i disse år.

”Fremskrivninger peger på, at vi om få år står med et overskud af ufaglærte og et underskud af faglærte. Derfor er det super vigtigt, at man som ufaglært afsøger mulighederne for opkvalificering. Hvis man løbende har deltaget i efteruddannelse og samtidig har relevant erhvervserfaring, skal der i mange tilfælde ikke mere end måske et års dedikeret indsats til for at blive faglært,” påpeger Jakob Overgaard Jørgensen.

Han understreger samtidig, at faglærte også bør have fokus på efteruddannelse, da den grønne omstilling er med til at skærpe kravene til specifikke kvalifikationer hos bl.a. håndværkere, anlægsgartnere og chauffører.

Kommentarer