Erhverv

DI: Studiejob øger chancen for job markant

Unge, der har job mens de uddanner sig, har markant større chance for at komme hurtigt i arbejde, når de er færdige med deres uddannelse. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri.

– Det er spild af talent og ressourcer, når mange unge går ledige efter endt uddannelse. Udbredelsen af studiejob og praktik kan være et vigtigt redskab til at nedbringe dimittendledigheden, siger konstitueret chef for Forskning, Uddannelse og Mangfoldighed i DI, Bjarke Lind.

DI’s analyse viser, at blandt de kandidatstuderende – som har arbejdet mere end 15 timer ugentligt – er 74 procent i beskæftigelse inden for de første to måneder efter endt uddannelse, hvilket kun er tilfældet for 9 procent af de studerende, som ikke har arbejdet ved siden af studiet.

For de kandidatstuderende, som har arbejdet op til fem timer ugentligt, fordobles sandsynligheden for at være i beskæftigelse i løbet af de første to måneder efter endt uddannelse i forhold til studerende, som slet ikke har arbejdet ved siden af studiet.

– Det er et helt klart billede, vi ser – sandsynligheden for at komme hurtigt i beskæftigelse efter endt uddannelse øges markant, hvis den studerende har arbejdet ved siden af studiet. Og jo flere timer den studerende har arbejdet, jo større er sandsynligheden for at lande første job hurtigt, siger Bjarke Lind.

– Derfor skal de studerendes kendskab og samarbejde med offentlige og private arbejdspladser styrkes igennem studietiden, så de studerende bliver bedre forberedt til det arbejdsmarked, som de kommer ud til. Det kan nemlig betyde, at de hurtigere lander første job efter endt uddannelse.

Dimittendledigheden har været stagnerende siden 2011, mens den generelle ledighed har været faldende.

– Det er vigtigt, at der ikke først fokuseres på, hvordan nyuddannede kommer i job, når de er færdige med uddannelsen. Allerede i løbet af studietiden skal der være fokus på, hvordan deres uddannelse og akademiske faglighed kan omsættes til kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Det skaber en bedre overgang fra uddannelse til første job, siger Bjarke Lind.

Studerendes øget kontakt til arbejdsmarkedet bidrager ifølge DI til at nedbringe dimittendledigheden, ved at de studerende får et erhvervsperspektiv ind i deres ellers meget teoretiske universitetsuddannelse og får dermed skabt bedre sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse.

– På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse kan vi se, at virksomheder oftest ansætter nyuddannede akademikere på baggrund af gode erfaringer fra et samarbejde, mens vedkommende var studerende. Det er særligt på baggrund af praktikforløb, at virksomheder ansætter den studerende som færdiguddannet, siger Bjarke Lind.

DI’s undersøgelse viser, at seks ud af ti virksomheder er tilbøjelige eller meget tilbøjelige til at tage universitetsstuderende i praktikforløb eller samarbejde om bacheloropgave, speciale eller lignende.

Kommentarer