Samfund

Kommunerne kan stille sengepladser til rådighed i en kortere periode, hvis epidemien kommer ud af kontrol

Folketingets Epidemiudvalg har besluttet, at hvis antallet af covid-19-indlæggelser i den kommende tid stiger ud over det niveau, sygehusenes intensivafdelinger kan håndtere, så kan kommunerne stille et beredskab på 300 midlertidige pladser. Nødberedskabet kan i givet fald besluttes udløst af Epidemiudvalget efter indstilling fra Epidemikommissionen.

Med udgangspunkt i en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner og en indstilling fra Epidemikommissionen har Epidemiudvalget besluttet, at de kan udløse nødbekendtgørelser på socialområdet, som gør det muligt at etablere et beredskab på 300 midlertidige pladser i kommunerne.

Aftalen kan udelukkende aktiveres, hvis antallet af Covid-19-indlæggelser stiger ud over det niveau, som kan håndteres på sygehusene – og særligt presset på intensivafdelingerne vil indgå i vurderingen. Det er Epidemiudvalget, der efter indstilling fra Epidemikommissionen i givet fald beslutter, om aftalen skal aktiveres.

– I kommunerne forsøger vi nu at planlægge efter at stå klar med et nødberedskab, som man kan aktivere i Epidemiudvalget, hvis Covid-19-epidemien pludselig udvikler sig så voldsomt, at sygehusene ikke kan klare presset. Den situation står vi heldigvis ikke i endnu. Men hvis antallet af indlagte corona-patienter pludselig stiger markant henover julen, og vi ser et stort pres på intensivkapaciteten, skal vi kunne reagere hurtigt. Det, vi planlægger efter, er at kunne skaffe mere kapacitet inden for to døgn, siger formand for KL, Jacob Bundsgaard.

Skulle det blive nødvendigt for Folketingets Epidemiudvalg at aktivere beredskabet, vil der samtidig blive udstedt en bekendtgørelse, der gør det muligt at fravige en række kommunale forpligtelser efter serviceloven og sundhedsloven. Ellers vil der ikke være personale til at bemande de midlertidige pladser.

Og sker det, vil det få konsekvenser for borgere, der i dag modtager kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet. Det fortæller Jacob Bundsgaard:

– Hvis kommunerne vil skulle oprette og bemande 300 midlertidige pladser, så bliver konsekvensen desværre, at vi må skrue ned for andre ydelser på social- og ældreområdet. Den situation vil vi utrolig gerne undgå, for det vil ramme rigtig mange borgere, og det er meget væsentlige rettigheder, vi så må fravige i en kortere periode. Derfor er det vigtigt at understrege, at beredskabet udelukkende skal aktiveres, hvis sygehusene ellers ikke har kapacitet nok til at behandle de indlagte corona-patienter.

Der afsættes en ramme på 100 millioner kroner til kommunerne i aftalen. Midlerne udmøntes til alle kommuner ved et løft af bloktilskuddet for 2022.

Kommentarer